0294 283 250 info@kurve.nl

Barbara de Clercq  –  Balinese loopeenden

Formaat: 40 x 10 x 35 cm 

Techniek: brons 

Locatie: Abcoude, in de molenkolk tussen de Heinkuitenstraat en de Voordijk. 

Biografie

 

Barbara de Clercq, geboren in 1948 te Amsterdam als oudste dochter in een beeldhouwersgezin, raakte al jong vertrouwd met klei, steen en gips. Na een studie Spaans koos ze toch voor de beeldhouwkunst. Ze volgde lessen aan de Vrije Academie te Den Haag.

In haar werk, dat vooral uit kleinplastiek bestaat, staat het dier centraal. Artis was de omgeving waar zij inspiratie opdeed. Ook de dieren in haar omgeving of de tijdens reizen geziene soorten worden door haar verbeeld. Het dier als zelfstandig wezen inspireert haar, maar ook het dier als onderdeel van een groep is voor haar interessant. Door de herhaling van nekken, poten en lijven krijgen groepen van bijvoorbeeld eenden, zoals die in Abcoude, een bepaalde dynamiek. Haar onderwerpen zijn geïnspireerd door de dieren die zij in haar omgeving, of tijdens reizen, ziet. Haar beelden hebben een herkenbaar handschrift en zijn vol humor.

 

www. barbaradeclercq.nl

 

 

Bijzonderheden

 

Bij het gereedkomen van de eengezinswoningen aan het Van Voorthuijsenhof werd op 24 november 1993 het kunstwerk van Barbara de Clercq, vijf Balinese loopeenden, geplaatst in de verbrede sloot achter de huizen.

In het najaar van 2013 bleken de eenden door het hoog opgroeiende riet geheel aan het zicht te zijn onttrokken. Toen ze teruggevonden werden miste één eend.

Besloten werd het beeld te verplaatsen en sindsdien staat het – nu met vier in plaats van vijf eenden – in de molenkolk tussen de Heinkuitenstraat en de Voordijk.

 

Algemene informatie

Kurve is in 2015 gestart met de verhuur van een groot deel van de collectie van De Ronde Venen. Stichting Kurve is tot stand gekomen dankzij subsidie van de gemeente De Ronde Venen.

Bij Kurve Kunstuitleen in de gemeente De Ronde Venen kunt u kunstwerken lenen. De kunstwerken worden u in bruikleen toevertrouwd door Kurve Kunstuitleen in de gemeente De Ronde Venen.

Contact informatie

KuRVe

info@kurve.nl

T. 0294 283 250

KvKnummer: 61290741

IBAN: NL07 INGB 0006 6238 30